Wykorzystanie e-logistyki w działaniach przedsiębiorstwa

W firmach bardzo ważne jest korzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych systemów informatycznych, które sprawdzają się również w działaniach logistycznych przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest tutaj zastosowanie infrastruktury teleinformatycznej, która bazuje na ICT. Wspomaga ona procesy logistyczne w tych organizacjach dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych, określanym mianem e-logistyka.
Dzięki właśnie takim rozwiązaniom można stworzyć organizację inteligentną, chociażby w dziale jej produkcji, magazynie, czy obsługi klientów oraz ich zamówień, a także we wspomaganiu zarządzania całym otoczeniem biznesowym firmy. W praktyce są to najczęściej rozwiązania, które stanowi połączenie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz organizacji.
E-logistyka daje więc pewne rozwiązania i ułatwienia, które wykorzystuje także system ERP, czyli Enterprise Resources Planning. Jest to bowiem system zintegrowany pod względem informatycznym, który planuje zasoby firmy. Pojawił się on w ramach rozwoju innego systemu o nazwie MRP. Sprawdza się on świetnie przy kierowaniu całym przedsiębiorstwem w zakresie planowania, dystrybucji oraz produkcji. Dzięki niemu można również zodbyć informacje o popycie i jego zmianach na rynku, a także określić aktualnie panujące uwarunkowania na nim. Pomaga on także zdobyć odpowiednie informacje o analizach finansowych oraz ich skutkach, ponadto wpływa pozytywnie na całą integrację wszystkich obszarów firmy. Takie systemy e-logistyka zmienia w cały system zarządczy wraz polepszeniem ich płynności informacyjnej oraz wydajności produkcji.
Przykładami zastosowań rozwiązań informatycznych w logistyce internetowej są technologie baz oraz hurtowni danych, technologie przewodowe, bezprzewodowe oraz hybrydowe w komunikacji, kody kreskowe, RFID, zarządzanie łańcuchem dostaw, wspomniany już system ERP, systemy zarządzania relacjami z klientami oraz dostawcami, systemy planowania, zarządzania cyklem życia produktów, systemy zaradzania produkcją i magazynem, systemy satelitarnej lokalizacji i wiele innych.