Materiały bitumiczne – izolacja budynków

Produkty bitumiczne stały się od jakiegoś już czasu bardzo popularne, ale nie ma w tym niczego dziwnego – izolacja budynków przy ich wykorzystaniu jest prosta i bardzo skuteczna. Mogą przyjmować one zróżnicowane formy. Niektóre z nich mogą być w postaci mas i lepików, inne z kolei w postaci roztworów i emulsji. Znajdziemy także pasty bitumiczne.