Wykorzystanie e-logistyki w działaniach przedsiębiorstwa

W firmach bardzo ważne jest korzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych systemów informatycznych, które sprawdzają się również w działaniach logistycznych przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest tutaj zastosowanie infrastruktury teleinformatycznej, która bazuje na ICT. Wspomaga ona procesy logistyczne w tych organizacjach dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych, określanym mianem e-logistyka. Dzięki właśnie takim rozwiązaniom można stworzyć organizację