Rynkowe zależności Bitcoina

Na tą chwilę istnieje założenie, że Bitcoin kurs posiada relację wzrostu, która jest długookresowa. Służą temu pewne systemowe ograniczenia w wartościach podażowych, które uwzględniają również ciągle rosnący popyt. Rośnie on bowiem dlatego, że zainteresowanie wirtualną walutą wciąż istnieje i się zwiększa. Jak wiadomo, Bitcoin stanowi określoną odgórnie sumę, która nigdy nie ulegnie zwiększeniu. Powoduje to